حقوق EC

قانون های EC-باب پنجم-جبران خسارت

باب پنجم- جبران خسارت ماده 78- هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتيجه قطع فيزيكی ارتباط الكترونيكی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد …

مشاهده بیشتر »

قانون های EC-باب چهارم-جرايم و مجازات‌

باب چهارم – جرايم و مجازات‌ها مبحث اول- كلاهبرداری كامپيوتری ماده 67- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از «داده‌پيام» برنامه‌ها و سيستم‌های رايانه‌ای و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف «داده‌پيام» مداخله در عملكرد برنامه …

مشاهده بیشتر »

قانون های EC-باب سوم-قواعد

باب سوم- در قواعد مختلف مبحث اول- حمايت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونيكی فصل اول- حمايت از مصرف كننده (Consumer Protection) ماده 33– فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد …

مشاهده بیشتر »

قانون های EC-باب دوم-دفاتر خدمات

باب دوم – دفترهای خدمات صدور گواهی الكترونيكی (Certification Service Provider) ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی واحدهائی هستند كه برای ارائه خدمات صدور امضای الكترونيكی در كشور تأسيس ميشوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به روز نگهداری گواهیهای اصالت (امضای)الكترونيكی می‌باشد. ماده 32- آيين‌نامه …

مشاهده بیشتر »

قانون هایEC -باب اول-«داده‌پيام»

 مبحث دوم- در احكام «داده‌پيام»   -نوشته، امضاء اصل ماده 6- هرگاه وجود يک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير: الف- اسناد مالكيت اموال غيرمنقول. ب- فروش مواد داروئی به مصرف‌كنندگان نهايی. ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور …

مشاهده بیشتر »

قانون های تجارت الکترونیکی‌- باب اول -کلیات

 مصوب :17/10/1382 ‌باب اول – مقررات عمومی ‌مبحث اول – در کلیات فصل اول – قلمرو و شمول قانون ‌ماده 1 – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن ‌اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار‌می‌رود. ‌فصل دوم …

مشاهده بیشتر »